Od 6.11 do 16.11.2017:

Šlabikár: Čítame písmeno u,ú, U str. 52-53, (54-nemáme urobenú, nerobiť dopredu!), čítať str.55

Písanie: Písanka č.2 - máme vypracovanú stranu 10, zo str.11 úloha 5 + prvé tri riadky

Matematika: Pracovný zošit str.41-49

Prvouka: Zmysly str. 10, 11/1

Anglický jazyk:

 

Od 2.11 do 3.11.2017:

Šlabikár: Čítame písmeno J str. 46-47, čítacia tabuľka s písmenom  I (písaný text)

Písanie: Dopísali sme písanku č. 1, D.Ú písmeno j, J na papieroch

Matematika: Pracovný zošit str.41-42

Prvouka: Moja rodina str.9

Od 23.10 do 27.10.2017:

Šlabikár: Čítame písmeno I str. 42-45, čítacia tabuľka s písmenom  I

Písanie: Písanka č.1 -dopísali sme písanku č. 1

Matematika: Pracovný zošit str.36-40

Prvouka: Moja rodina str.8

Anglický jazyk: L2 - otázka: Ako sa voláš? pieseň str.7

 

Od 16.10 do 20.10.2017:

Šlabikár: Čítame písmeno L, 

Písanie: Písanka č.1 -máme napísane malé l,  D.Ú  Vypracovať pracovný list

Matematika: Pracovný zošit str. 32-35

Prvouka: Cesta do školy - vychádzka

Anglický jazyk: L2 základné pozdravy + pesnička 

Od 9.10 do 13.10.2017:

Šlabikár: str.36-38

Písanie: Písanka č.1 str.16-18,    D.Ú písanka str. 19/4

Matematika: Pracovný zošit str. 28-31

Prvouka: Cesta do školy,   PZ-str.7

Anglický jazyk: L2 základné pozdravy, pesnička str.6

Od 2.10 do 6.10.2017:

Šlabikár: str.28-35 (prezentácia z hodiny na www.bezkriedy.sk -heslá majú v zrkadielku)

Písanie: Písanka č.1 str.11,12,13   D.Ú veľké písané A -papier majú priložený v zošite

Matematika: Pracovný zošit str. 20-27

Prvouka: Moja trieda,   PZ-str.6 (prezentácia z hodiny na www.bezkriedy.sk)

Anglický jazyk: Opakujeme L1, čísla do 6, PZ str.2,3,4,5

Od 25.9 do 29.9.2017:

Slovenský jazyk: Šlabikár str.24-27

Písanie: Precvičujeme hornú a dolnú slučku, D.Ú Písanka č.1 str.10 

Matematika: Pracovný zošit str.17-19

Od 18.9 do 22.9.2017:

Slovenský jazyk: Šlabikár str.14-23

Písanie: Precvičujeme horný zátrh, vratný ťah, dolná slučka v cvičnom zošite, Písanka č.1 str.8-9 D.Ú v zošite so včeličkou

Matematika: Pracovný zošit str.11-16 D.Ú -v zošite so smajlíkom

Prvouka: V našej škole str.4

Od 11.9 do 14.9.2017:

Slovenský jazyk: Šlabikár str. 6-13

Písanie: Precvičujeme obluky,horný zátrh, Písanka č.1 str.5-7 (D.Ú označená pečiatkou)

Matematika: Pracovný zošit str.4-10

Prvouka: Moja školská taška

Od 5.9 do 8.9.2017:

Slovenský jazyk: Šlabikár str.2-5

Písanie: Precvičujeme šikmé čiary v cvičnom zošite, Písanka č.1 str.2,3 D.Ú označené riadky na strane 4

Matematika: Pracovný zošit str.1,2,3 D.Ú -str.3/označená úloha na kraji strany

Prvouka: Úvodná hodina

Anglický jazyk: Zoznamujeme sa

dôležité informácie 

 
Domáce úlohy:  budú označované pečiatkou, v prvom polroku nebudú písať deti domáce úlohy v školskom klube-(aspoň tie v písanke), v druhom polroku po dohode s pani vychovávateľkou aj v školskom klube
Príprava na vyučovanie: učebnice, zošity a ďalšie učebné pomôcky nosia žiaci do školy podľa rozvrhu hodín, ceruzky a farbičky je nutné kontrovať a následne ostriť každý deň
Neprítomnosť na vyučovaní:   oznámia rodičia triednej učiteľke ( aj SMS), potvrdenie o neprítomnosti sa zapisuje do slovníčka alebo žiackej knižky
 
Príchody žiakov do školy: žiaci prichádzajú ráno do triedy už bez rodičov, k šatni ich rodičia môžu odprevádzať do konca novembra