Od 3.12. do 7.12.2018

Slovenský jazyk:  Dvojhlásky str. 55-56, Tvrdé a mäkké spoluhlásky str. 57

Čítanie: Ako sme čakali Vianoce, Hádanky, Práca s časopisom

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 44-46 , Uč. str. 31, 32

Prvouka: Svaly 29-30

Od 26.11. do 30.11.2018

Slovenský jazyk:  Opakovanie samohláskok, Dvojhlásky str. 54

Čítanie: Ufák, Vianočná mama

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 43 , Geometria str.4-5

Prvouka: Kostra

Od 12.11. do 16.11.2018

Slovenský jazyk: Samohláska ä str. 44-45, Samohlásky E É str.47/1,2,3,4,5,7 D.ú 47/6

Čítanie: Sklár čarodej, Ako Jožko Pletko poobliekal všetko str. 39 (naspamäť)

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 31-36 , Uč. str.18,  D.ú Uč. 21/1

Prvouka: Pracovná učebnica str.22-23 (celá strana ) D.ú Vedieť dátum svojho narodenia

Katolícke náboženstvo:  Pracovný zošit str.12 - 13

Od 5.11. do 9.11.2018

Slovenský jazyk: Hlásky, Samohláska a, á

Čítanie: Rozprávka o básniacom koníkovi

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 27-30, Uč. str.15,16

Prvouka: Meranie času

Katolícke náboženstvo: Abraham

Anglický jazyk: Pieseň str.8, slovíčka str.9

 

Od 15.10. do 26.10.2018

Slovenský jazyk: Rozlišovacie znamienka - mäkčeň, vokáň, dve bodky, VIeme poprosiť a poďakovať sa, Vieme sa ospravedlniť

Čítanie: Tuláčik a Klára, Kosť, Martuška a somárik, práca v časopise Adamko, Starý Bodrík a vlk

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 23-26/1-3, Uč. str.12/40, str.15/6,7  Geometria str.2-3

Prvouka: Pracovná učebnica: Naša krajina - SLovensko, Štátne symboly str.18-19

Katolícke náboženstvo: Vidieť srdcom (PZ aj učebnica)

Od 8.10. do 12.10.2018

Slovenský jazyk: Hláska a písmeno, Rozlišovacie znamienka , Dĺžeň str.27-31 , D.ú str.31/8

Čítanie: Ga ga ga ga gaštany, Budkáčik a Dubkáčik str.24

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 19-22/po cv.3

Prvouka: Pracovná učebnica: Krajina v okolí obce po str.17
 

Od 23.9. do 5.10.2018

Slovenský jazyk: Hláska a písmeno str.26,27

Čítanie: Byť dráčikom..., Lastovičie rozprávky, Kto vyplazuje oči, Kvapôčky

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 10-18, D.Ú PZ str.19/1

Prvouka: Pracovná učebnica :  Bezpečnosť na ceste, Ako nezablúdiť - plán

Od 10.9. do 14.9.2018

Slovenský jazyk: POznáme písmena, Dospelí sa predstavujú str. 13

Čítanie: Upratovačka a rouhadzovači, Vtáčiky str. 7

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 7,8, UČ - str.6/3, DÚ str.7/13

Prvouka: Pracovná učebnica str. 5

Od 4.9. do 7.9.2018

Slovenský jazyk: Dorozumievame sa str. 3, Vieme sa pozdraviť str.4-6

Čítanie: Škola, Slovenčina (naspamäť) str.3, Materinská reč (čítať) str.3

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 2-3

Prvouka: Pracovná učebnica str. 2

Anglický jazyk: Zoznamovanie

Katolícke náboženstvo: Úvodná hodina