Od mája do 6.6.2018:

Šlabikár:Čítanka - čítame texty (nový text je vždy označený pečiatkou)

Písanie: Písanka č.5 str.10

Matematika: PZ2-  str.75

Prvouka:  Rastliny

Od 25.4 do 27.4.2018:

Šlabikár:Šlabikár 2 str. 58/vyvodenie písmena X -  čítame slová pri písmene+ slová v Hre na detektíva

Písanie: Písanka č.4 - dopísaná celá (odovzdali na kontrolu), Písanka 5/píšeme písmeno ĺ,ŕ

Matematika: PZ2-  str.56-57

Prvouka:  Živočíchy - Pohyb živočíchov

Od 16.4 do 24.4.2018:

Šlabikár:Šlabikár 2 str. 49- 54/1 (čítame slová s ä)

Písanie: Písanka č.4 - str.21-22 + diktát, práca s časopisom

Matematika: PZ2-  str.50-55

Od 9.4 do 13.4.2018:

Šlabikár:Šlabikár 2 str. 44-48 Písmeno Dž str.48

Písanie: Písanka č.4 - str.18-20, D.Ú  písmeno Dž str.21- iba prvú úlohu, nie celú stranu. Precvičovali sme v malom zošite dz, Dz + práca s časopisom

Matematika: PZ2-  str.46-49 + príklady na sčítanie a odčítanie v malom zošite

Prvouka:  Živočíchy str.35

Od 4.4 do 6.4.2018:

Šlabikár:Šlabikár 2 str. 42,43, Písmeno F str.44

Písanie: Písanka č.4 - písmeno F- iba malé str.18, precvičovali sme v malom zošite + práca s časopisom

Matematika: PZ2-  str.42-45

Prvouka:  Živočíchy str.34

Od 26.3 do 28.3.2018:

Šlabikár: Písmeno G, D.Ú -text Gorila

Písanie: Písanka č.4 - písmeno G str.16, D.Ú str.17

Matematika: PZ2-  str.39-41

 

Od 19.3 do 23.3.2018:

Šlabikár:Dvojhlásky ia, ie, iu + písmeno CH, D.Ú -text Mladší brat

Písanie: Písanka č.4 - písmeno CH

Matematika: PZ2-  str.33-38, D.Ú str. 38/cv.3

Prvouka:  Deň vody - práca s pracovným listom + záložka

Od 12.3 do 16.3.2018:

Šlabikár: Šlabikár 2 - od str. 28-34, D.Ú čítať str34/1.cv. slová s de,te,ne, le, di, ti, ni, li (prezentácia z hodiny na vyvodenie mäkkých slabík je na www.bezkriedy.sk)

Písanie: Písanka č.4 - písmeno Ň, mäkké slabiky str.11,12 , D.Ú str.12/2

Matematika: PZ2-  str.27-32

Prvouka:  Voda str. 32-33 (prezentáciu z hodiny nájdete na www.bezkriedy.sk)

Od 5.3 do 9.3.2018:

Šlabikár: Šlabikár 2 - posledné písmeno, ktoré sme čítali je Ď (celé), D.Ú čítať text  Ďakujem

Písanie: Písanka č.4 - písmeno Ď

Matematika: PZ2-  str.23-26

Prvouka: Živá a neživá príroda, Voda str. 30-31 (prezentáciu z hodiny nájdete na www.bezkriedy.sk)

Od 19.2 do 23.2.2018:

Šlabikár: Šlabikár 2 - posledné písmeno, ktoré sme čítali je Ľ (celé), D.Ú čítať text JAR (prefotený papier)

Písanie: Písanka č.4 - písmeno Ľ, ľ + vypracovali sme pracovný list s veľkými tlačenými písmenami

Matematika: PZ2-  str.17 - 21, str.22/1,2,4 D.Ú str 22/označené úlohy 

Prvouka: Svetlo a tiene str. 28-29

Od 5.2 do 16.2.2018:

Šlabikár: Šlabikár 2 - posledné písmeno, ktoré sme čítali je H, D.Ú čítať Horská služba

Písanie: Písanka č.4 - písmeno h, H (celé)

Matematika: PZ2- vypracovali sme strany po str.16, D.Ú príklady v zošite

Prvouka: Dni v týždni, Svetlo a  tiene str. 26-27

Od 29.1 do 31.1.2018:

Šlabikár: Šlabikár 2 -Čítame písmeno: C, vyvodili sme písmeno D, D.Ú čítať  

Písanie: Písanka č.3 - písmeno c a spoje do slov, ukončili sme písanku č.3

Matematika: Pracovný zošit 2 str. 4-6, učíme sa číselný rad 0-20 a späť 20-0 (naspamäť)

Od 15.1 do 26.1.2018:

Šlabikár: Šlabikár 2 -Čítali sme písmeno: Š, B- str. 2-7, D.Ú čítať Oslava, Vyvodili sme písmeno C str.8/cv.1

Písanie: Písanka č.3 písmeno š, b (celé)

Matematika: Dokončili sme PZ1, Pracovný zošit 2 str. 2-3, učíme sa číselný rad 0-20 a naspäť 20-0 (naspamäť)

Prvouka: Čas str.20-23

Od 8.1 do 12.1.2018:

Šlabikár: Čítali sme písmeno: Z, R- str. 74-77, D.Ú čítať 

Písanie: Písanka č.3 písmeno z, str.14-17

Matematika: Pracovný zošit str.   , práca s pracovným listom

Prvouka: Čas str. 18-19

Anglický jazyk: L4- slovná zásoba, spojenie: Ja chcem... (prezentácie z hodiny na www.bezkriedy), PZ -str. 16

Od 18.12 do 22.12.2017:

Šlabikár: Čítame písmeno K str. 70-73, D.Ú čítať čítaciu tabuľku

Písanie: Písanka č.3 písmeno k, str.12-13

Matematika: Pracovný zošit str.66, práca s pracovným listom

Prvouka: Čas str.18

Anglický jazyk: L4

 

Od 4.12 do 8.12.2017:

Šlabikár: Čítame písmeno P str. 64, D.Ú čítať slová (+ opakovať čítaciu tabuľku)

Písanie: Písanka č.3 písmeno n+ spoje s písmenom

Matematika: Pracovný zošit str.59, pracovný list

Prvouka: Zmysly: Hmat str.14-15

Anglický jazyk: Pracovný list k príbehu, aktivity str.12,13, zhrnutir L3

 

Od 27.11 do 1.12.2017:

Šlabikár: Čítame písmeno Y str. 62, D.Ú čítať text zo str. 63- Syn

Písanie: Písanka č.2 -dopísali sme celú písanku, prepisujeme tlačený text do písanej podoby z tabuľky s písmenom S

Matematika: Pracovný zošit str.55-58

Prvouka: Zmysly: Čuch a chuť str.13

Anglický jazyk: L3 -počúvanie príbehu str.10,11, pieseň str.11

 

Od 20.11 do 24.11.2017:

Šlabikár: Čítame písmeno V, str. 56-57+čítacia kartička na u, D.Ú čítať: str.58 slová pri písmene N + slová cv.1

Písanie: Písanka č.2 - máme vypracovanú stranu 17 , D.Ú str.17/5,6

Matematika: Pracovný zošit str.50-54, príklady na sčítanie a odčítanie do 8

Prvouka: Zmysly str. 12 + pracovný list

Anglický jazyk: L2-opakovanie, pozdravy, otázka: Ako sa voláš?+odpoveď, aktivity str.8-9

 Od 6.11 do 16.11.2017:

Šlabikár: Čítame písmeno u,ú, U str. 52-53, (54-nemáme urobenú, nerobiť dopredu!), čítať str.55

Písanie: Písanka č.2 - máme vypracovanú stranu 10, zo str.11 úloha 5 + prvé tri riadky

Matematika: Pracovný zošit str.41-49

Prvouka: Zmysly str. 10, 11/1

Od 2.11 do 3.11.2017:

Šlabikár: Čítame písmeno J str. 46-47, čítacia tabuľka s písmenom  I (písaný text)

Písanie: Dopísali sme písanku č. 1, D.Ú písmeno j, J na papieroch

Matematika: Pracovný zošit str.41-42

Prvouka: Moja rodina str.9

Od 23.10 do 27.10.2017:

Šlabikár: Čítame písmeno I str. 42-45, čítacia tabuľka s písmenom  I

Písanie: Písanka č.1 -dopísali sme písanku č. 1

Matematika: Pracovný zošit str.36-40

Prvouka: Moja rodina str.8

Anglický jazyk: L2 - otázka: Ako sa voláš? pieseň str.7

Od 16.10 do 20.10.2017:

Šlabikár: Čítame písmeno L, 

Písanie: Písanka č.1 -máme napísane malé l,  D.Ú  Vypracovať pracovný list

Matematika: Pracovný zošit str. 32-35

Prvouka: Cesta do školy - vychádzka

Anglický jazyk: L2 základné pozdravy + pesnička 

Od 9.10 do 13.10.2017:

Šlabikár: str.36-38

Písanie: Písanka č.1 str.16-18,    D.Ú písanka str. 19/4

Matematika: Pracovný zošit str. 28-31

Prvouka: Cesta do školy,   PZ-str.7

Anglický jazyk: L2 základné pozdravy, pesnička str.6

Od 2.10 do 6.10.2017:

Šlabikár: str.28-35 (prezentácia z hodiny na www.bezkriedy.sk -heslá majú v zrkadielku)

Písanie: Písanka č.1 str.11,12,13   D.Ú veľké písané A -papier majú priložený v zošite

Matematika: Pracovný zošit str. 20-27

Prvouka: Moja trieda,   PZ-str.6 (prezentácia z hodiny na www.bezkriedy.sk)

Anglický jazyk: Opakujeme L1, čísla do 6, PZ str.2,3,4,5

Od 25.9 do 29.9.2017:

Slovenský jazyk: Šlabikár str.24-27

Písanie: Precvičujeme hornú a dolnú slučku, D.Ú Písanka č.1 str.10 

Matematika: Pracovný zošit str.17-19

Od 18.9 do 22.9.2017:

Slovenský jazyk: Šlabikár str.14-23

Písanie: Precvičujeme horný zátrh, vratný ťah, dolná slučka v cvičnom zošite, Písanka č.1 str.8-9 D.Ú v zošite so včeličkou

Matematika: Pracovný zošit str.11-16 D.Ú -v zošite so smajlíkom

Prvouka: V našej škole str.4

Od 11.9 do 14.9.2017:

Slovenský jazyk: Šlabikár str. 6-13

Písanie: Precvičujeme obluky,horný zátrh, Písanka č.1 str.5-7 (D.Ú označená pečiatkou)

Matematika: Pracovný zošit str.4-10

Prvouka: Moja školská taška

Od 5.9 do 8.9.2017:

Slovenský jazyk: Šlabikár str.2-5

Písanie: Precvičujeme šikmé čiary v cvičnom zošite, Písanka č.1 str.2,3 D.Ú označené riadky na strane 4

Matematika: Pracovný zošit str.1,2,3 D.Ú -str.3/označená úloha na kraji strany

Prvouka: Úvodná hodina

Anglický jazyk: Zoznamujeme sa

dôležité informácie 

 
Domáce úlohy:  budú označované pečiatkou, v prvom polroku nebudú písať deti domáce úlohy v školskom klube-(aspoň tie v písanke), v druhom polroku po dohode s pani vychovávateľkou aj v školskom klube
Príprava na vyučovanie: učebnice, zošity a ďalšie učebné pomôcky nosia žiaci do školy podľa rozvrhu hodín, ceruzky a farbičky je nutné kontrovať a následne ostriť každý deň
Neprítomnosť na vyučovaní:   oznámia rodičia triednej učiteľke ( aj SMS), potvrdenie o neprítomnosti sa zapisuje do slovníčka alebo žiackej knižky
 
Príchody žiakov do školy: žiaci prichádzajú ráno do triedy už bez rodičov, k šatni ich rodičia môžu odprevádzať do konca novembra