6.5.2019

SJ - Učebnica str. 101/9, delenie slov vo vetách na slabiky, určovanie počtu písmen a hlások v slovách
MAT - str. 33/4,5 str.34, D.ú 35/1,2
ČÍT - Hana Zelinová Dobrú chuť
PVO - Životné prostredie rastlín str.74- 75

29.4-3.5.2019

SJ - Opakovanie -vety str. 100-101
MAT - PZ 2  všetko po str.33/1,2,3
GEO - P1, P2, str. 11,12

PVO - Životné prostredie rastlín str.72,73
ČÍT -

22.4-26.4.2019

SJ - Opakovanie -vety (praca v zošite a s pracovným listom), D.ú str.100/1
MAT - PZ 2  všetko po str.31
GEO - P1, P2, str. 10, 11/1,2,3
PVO - Rastliny a živočíchy ako zdroj potravy str.71 + skupinový projekt o živočíchoch a rastinách
ČÍT - Na smolu, Vyčítanky, O troch grošoch

1.4-17.4.2019

SJ - Rozkazovacie, zvolacie a želacie vety str.97-99
MAT - PZ 2  všetko po str.30
GEO - P1, P2, str.4-6
PVO - Rastliny a živočíchy ako zdroj potravy str.70
ČÍT - Posledný text Rozprávka o maľovanom vajíčku +časopis Adamko

4.3-22.3.2019

SJ - Dorozumievame sa, Píšeme listy, Vety, Oznamovacie vety po str.91/1,2,3
MAT - PZ 2  všetko po str.18 (celá)
GEO - P1, P2, str.2,3
PVO - Spoločenstvo mravcov - kolónia
ČÍT - Posledný text O nepodarených kozliatkách +časopis Adamko

26.2-1.3.2019

SJ - Jednoslabičné slová, Viacslabičné slová str.78.79/1,2 D.ú str.79/3 (celé cvičenie)
MAT - PZ str.9-11
GEO - P1, P2, str.1
PVO - Rast a vývin živočíchov str. 56-57
ČÍT - Pätnásť múdrych doktorov, Práca s časopisom, Mňau,mňau, mňau...

Od 21.1. do 31.1.2018

Slovenský jazyk:  Mäkké spoluhlásky  str. 67-70

Čítanie: Saxofón, Bláznivá metelica, Medveď a líška, časopis Adamko

Matematika: Pracovný zošit 1 celý, PZ 2 str.1/1,2 (nie celá strana), GEOM. str. 11-13

Prvouka: Pracovná učebnica - Pôda a jej úrodnosť do str. 48 (pokusy budeme robiť na jar)

Od 14.1. do 18.1.2018

Slovenský jazyk:  Mäkké spoluhlásky  str. 65,66 + pracovný list

Čítanie: Tak, tak, sejú mak, Hýle, časopis Adamko

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 56, Geometria str. 10

Prvouka: Pracovný list - Povolania

Od 8.1. do 11.1.2018

Slovenský jazyk:  Mäkké spoluhlásky  str. 63-65

Čítanie: Studená návšteva, časopis Adamko, Snehový Hektor

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 53-55, Geometria str. 8,9  Uč. str. 36

Prvouka: Opakovanie str. 40

Od 3.12. do 7.12.2018

Slovenský jazyk:  Dvojhlásky str. 55-56, Tvrdé a mäkké spoluhlásky str. 57

Čítanie: Ako sme čakali Vianoce, Hádanky, Práca s časopisom

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 44-46 , Uč. str. 31, 32

Prvouka: Svaly 29-30

Od 26.11. do 30.11.2018

Slovenský jazyk:  Opakovanie samohláskok, Dvojhlásky str. 54

Čítanie: Ufák, Vianočná mama

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 43 , Geometria str.4-5

Prvouka: Kostra

Od 12.11. do 16.11.2018

Slovenský jazyk: Samohláska ä str. 44-45, Samohlásky E É str.47/1,2,3,4,5,7 D.ú 47/6

Čítanie: Sklár čarodej, Ako Jožko Pletko poobliekal všetko str. 39 (naspamäť)

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 31-36 , Uč. str.18,  D.ú Uč. 21/1

Prvouka: Pracovná učebnica str.22-23 (celá strana ) D.ú Vedieť dátum svojho narodenia

Od 5.11. do 9.11.2018

Slovenský jazyk: Hlásky, Samohláska a, á

Čítanie: Rozprávka o básniacom koníkovi

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 27-30, Uč. str.15,16

Prvouka: Meranie času

Anglický jazyk: Pieseň str.8, slovíčka str.9

Od 15.10. do 26.10.2018

Slovenský jazyk: Rozlišovacie znamienka - mäkčeň, vokáň, dve bodky, VIeme poprosiť a poďakovať sa, Vieme sa ospravedlniť

Čítanie: Tuláčik a Klára, Kosť, Martuška a somárik, práca v časopise Adamko, Starý Bodrík a vlk

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 23-26/1-3, Uč. str.12/40, str.15/6,7  Geometria str.2-3

Prvouka: Pracovná učebnica: Naša krajina - SLovensko, Štátne symboly str.18-19

Katolícke náboženstvo: Vidieť srdcom (PZ aj učebnica)

Od 8.10. do 12.10.2018

Slovenský jazyk: Hláska a písmeno, Rozlišovacie znamienka , Dĺžeň str.27-31 , D.ú str.31/8

Čítanie: Ga ga ga ga gaštany, Budkáčik a Dubkáčik str.24

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 19-22/po cv.3

Prvouka: Pracovná učebnica: Krajina v okolí obce po str.17
 

Od 23.9. do 5.10.2018

Slovenský jazyk: Hláska a písmeno str.26,27

Čítanie: Byť dráčikom..., Lastovičie rozprávky, Kto vyplazuje oči, Kvapôčky

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 10-18, D.Ú PZ str.19/1

Prvouka: Pracovná učebnica :  Bezpečnosť na ceste, Ako nezablúdiť - plán

Od 10.9. do 14.9.2018

Slovenský jazyk: POznáme písmena, Dospelí sa predstavujú str. 13

Čítanie: Upratovačka a rouhadzovači, Vtáčiky str. 7

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 7,8, UČ - str.6/3, DÚ str.7/13

Prvouka: Pracovná učebnica str. 5

Od 4.9. do 7.9.2018

Slovenský jazyk: Dorozumievame sa str. 3, Vieme sa pozdraviť str.4-6

Čítanie: Škola, Slovenčina (naspamäť) str.3, Materinská reč (čítať) str.3

Matematika: Pracovný zošit 1 str. 2-3

Prvouka: Pracovná učebnica str. 2

Anglický jazyk: Zoznamovanie

Katolícke náboženstvo: Úvodná hodina