Informácie

13.04.2018 10:53

Dňa 19.4. sa uskutoční rodičovské spoločenstvo v našej triede formou konzultácie v čase od 13.45 do 15.45 hod. Prosím, príďte sa informovať o vašom dieťati. Ďakujem. ML

—————

Späť