sv.omša

15.01.2017 14:20

Sväté omše sú každý utorok o 7.25 hod. v školskej kaplnke.

—————

Späť