Rodičovské spoločenstvo

13.09.2017 08:53

Dňa 19.9.2017 sa uskutoční celoškolské a triedne rodičovské spoločenstvo o 16.00 hod. Teším sa na vašu účasť. ML

—————

Späť