Kontakt

Kde sa nachádzame?

CZŠ sv. Michala

Volgogradská 2

Michalovce

071 01

tel. číslo: 056/6436203

email na tr. učiteľku:         lesnikova@czs-svmi.sk

email na vychovavateľku: hospodarova@czs-svmi.sk

email na školu:                 czs@zsvolgomi.edu.sk