Rozvrh hodín :

 

1.

2.

3.

4.

5.

pondelok

SJ

MAT

KNB

ČÍT

PVO    

utorok

MAT

SJ

ANJ

TSV

       

streda

SJ

MAT

ČÍT

VYV

VYV

štvrtok

ČÍT

PVO

KNB

TSV

ANJ

piatok

SJ

MAT

ČÍT

HUV

 

VYSVETLIVKY:

TSV - Telesná a športová výchova

ANJ - Anglický jazyk (pani učiteľka Michala GNORIKOVÁ)

PVO - Prvouka

INF - Informatická výchova

SJL* - čítanie

NVRK / NVGK - Náboženská výchová (rímskokatolícka a gréckokatolícka)Viac tu: https://edu-marcinova1.webnode.sk/

VYSVETLIVKY:

TSV - Telesná a športová výchova

ANJ - Anglický jazyk (pani učiteľka Michala GNORIKOVÁ)

PVO - Prvouka

INF - Informatická výchova

SJL* - čítanie

NVRK / NVGK - Náboženská výchová (rímskokatolícka a gréckokatolícka)Viac tu: https://edu-marcinova1.webnode.sk/

VYSVETLIVKY:

TSV - Telesná a športová výchova

ANJ - Anglický jazyk (pani učiteľka Michala GNORIKOVÁ)

PVO - Prvouka

INF - Informatická výchova

SJL* - čítanie

NVRK / NVGK - Náboženská výchová (rímskokatolícka a gréckokatolícka)Viac tu: https://edu-marcinova1.webnode.sk/

VYSVETLIVKY:

TSV - Telesná a športová výchova

ANJ - Anglický jazyk (pani učiteľka Michala GNORIKOVÁ)

PVO - Prvouka

INF - Informatická výchova

SJL* - čítanie

NVRK / NVGK - Náboženská výchová (rímskokatolícka a gréckokatolícka)Viac tu: https://edu-marcinova1.webnode.sk/